Job Expo Thailand 2020 มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศ จัดโดยกระทรวงแรงงาน
e-Exam Update!!! ศูนย์สอบ มรภ.สวนสุนันทา ผู้สมัครสอบโปรดเผื่อเวลาเดินทางไปศูนย์สอบในวันที่ 19 กันยายน 2563
Update สอบภาค ก. 63!!! ประกาศสถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้แล้ว
e-Exam Update!!! ประกาศ ก.พ. เรื่อง กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ e-Exam
e-Exam Update! อาคารสถานที่-แผนที่ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบ e-Exam ประจำปี 2563 ใหม่ (ส.ค. 2563)
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบฯ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
Update! ขณะนี้ผู้สมัครสอบฯ แบบ e-Exam ปี 2563 สามารถเริ่มพิมพ์บัตรประจำตัวสอบและตรวจสอบสถานที่ลงทะเบียนแต่ละศูนย์สอบได้แล้ว
Update! ขยายเวลา Upload รูป การสอบภาค ก. 2563 ทั้งแบบ e-Exam และแบบ Paper & Pencil
Upload รูปในระบบรับสมัครสอบภาค ก. แล้วรึยัง?
Update e-Exam! ประกาศกำหนดการสอบฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 ใหม่ (มิ.ย. 2563)