สาระน่ารู้

ค้นหาสาระน่ารู้ได้ทั้งหมด 16 รายการ

กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2566 และประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพ และแบบใบรับรองแพทย์แนบท้ายประกาศ
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2566 และประกาศคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ พร้อมแบบใบรับรองแพทย์แนบท้ายประกาศ กรุณ...อ่านต่อ

3 ขั้นตอนในการสอบเข้ารับราชการ
หากสนใจเข้ารับราชการ...เพียงติดตามข่าวรับสมัครสอบฯ ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่ http://job.ocsc.go.th  ซึ่งมีขั้นตอนการสอบเพียง 3 ขั้นตอน รายละเอียดตามเอกสารแนบ...อ่านต่อ

สิ่งที่น่าสนใจ..ในอาชีพราชการ
อาชีพราชการ...นอกจากจะมีความมั่นคงไม่ว่าระบบเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไรแล้ว ยังมีความน่าสนใจอีกหลายประการ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ...อ่านต่อ

ทำไมต้องสอบภาค ก. ?
เพื่อนข้าราชการที่ทำงานด้านทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการคนหนึ่งกล่าวกับผู้เขียนอย่างมีอารมณ์โกรธว่า “ทำไมต้องสอบภาค ก. ดูซิกว่าจะหาคนมาสมัครสอบได้ก็ยาก พอมาสอบก็ตกภาค ก. อีก สอบไปทำไมไม่รู้ ไม่เห็นจะเกี่ย...อ่านต่อ

ก.พ. ปรับมาตรฐานข้าราชการยุคใหม่พร้อมรับประชาคมอาเซียน
บทความพิเศษ : คำสัมภาษณ์ รองเลขาธิการ ก.พ. นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์...อ่านต่อ

อยากเข้ารับราชการทำอย่างไร...
อยากเข้ารับราชการทำอย่างไร......อ่านต่อ

ระบบราชการไทย
ระบบราชการไทย...อ่านต่อ

แนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบ ก.พ.
แนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบ ก.พ....อ่านต่อ

การเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน
การเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน...อ่านต่อ

ใบรับรองภาค ก. นำไปใช้ได้อย่างไร
ใบรับรองภาค ก. นำไปใช้ได้อย่างไร...อ่านต่อ

การสอบชิงทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ
การสอบชิงทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ...อ่านต่อ

การพิมพ์หนังสือรับรองการสอบภาค ก.
การพิมพ์หนังสือรับรองการสอบภาค ก. >>> คลิกที่นี่ <<<...อ่านต่อ

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบของ ก.พ.
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบของ ก.พ....อ่านต่อ

Recruitment System : Office of The Civil Service Commission , Thailand.
Recruitment System : Office of The Civil Service Commission , Thailand....อ่านต่อ

ทุนการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ
ทุนการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ...อ่านต่อ

การประเมินตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรมออนไลน์
การประเมินตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรมออนไลน์...อ่านต่อ