ทุนรัฐบาล

ใครกำลังมองหาทุนเรียนต่อต่างประเทศ ฟังทางนี้!!!  
แต่ละปี สำนักงาน ก.พ. มีการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล  โดยมีประเภททุนที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้
-1- ทุนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
-2- ทุน UIS ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศ สำหรับศึกษาต่อปริญญาตรีปีสุดท้าย และปริญญาโท 
-3- ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา (ทุนบรรจุก่อน) สำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาโท-เอก หรือปริญญาเอก 

สนใจสมัครทุนรัฐบาล ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ > https://www.ocsc.go.th/scholarship

 
พิมพ์ข่าวนี้