ติดต่อสอบถาม

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-547-1000
สอบถามเกี่ยวกับการสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ.
โทรศัพท์ 02-547-1116 , 02-547-1329
สอบถามเกี่ยวกับทุนรัฐบาล
โทรศัพท์ 02-547-1000 ต่อ 8788 , 02-547-1330
สอบถามเกี่ยวกับหนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
โทรศัพท์ 02-547-1934 , 02-547-1935
สอบถามเกี่ยวกับพนักงานราชการ และการทดลองปฏิบัติราชการฯ
โทรศัพท์ 02-547-1943 , 02-547-1350
สอบถามเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิ
โทรศัพท์ 02-547-1927 , 02-547-1922
แผนที่สำนักงาน ก.พ.

การเดินทางรถโดยสารประจำทาง สาย 18, 32, 33, 51, 63, 90, 97, 114, ปอ.63, ปอ.114, ปอ.505, ปอ.545 (สาย 97 จะผ่านหน้าสำนักงาน ก.พ.)