ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์ได้ทั้งหมด 68 รายการ

ประชาสัมพันธ์ การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง สถาบันวิทยาลัยชุมชน
คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง จะดำเนินการสรรหา  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ยื่นใบสมัครได้ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ข้อมูลการสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม : http://icc...อ่านต่อ

ทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา / ผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไป 2564)
ข่าวดี สำหรับผู้ที่มีมหาวิทยาลัยตอบรับหรือเพิ่งเริ่มศึกษาระดับ ป.โท ในต่างประเทศ สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสำหรับ “ผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอ...อ่านต่อ

ประกาศสำนักงาน ก.พ. กำหนดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศสำนักงาน ก.พ. กำหนดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 และจะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอ...อ่านต่อ

ทุนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษา ประจำปี 2565
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2565 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ทุนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษา ประจำปี 2565 ผู้มีสิทธิสมัคร คือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั...อ่านต่อ

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
คลิกที่นี่ >>> "ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)" คลิกที่นี่ >>> เว็บรับสมัครสอบ (กรณีที่เ...อ่านต่อ

Update! เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ออกไปก่อนจนกว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ้นไป
ผู้สมัครโปรดทราบ สำนักงาน ก.พ. เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 จากเดิม วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 และ วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบ...อ่านต่อ

Update e-Exam 2564! รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
     สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 แล้ว โดยสามารถค้นหารายชื่อผู้สอบผ่านฯ และขอดูคะแนนได้ทางเว็บไซ...อ่านต่อ

Update! เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564
ประกาศ >>> คลิกที่นี่ เว็บรับสมัคร >>> คลิกที่นี่ ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 คลิกอ่านประกาศที่นี่  ...อ่านต่อ

Update e-Exam 2564! เรียนผู้สมัครสอบ e-Exam 2564 โปรด Upload รูปถ่าย (ได้ถึง 2 เม.ย.64) และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
เรียนผู้สมัครสอบการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2564 1. โปรด Upload รูปถ่ายและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของท่าน โดยผู้สมัครสอบสามารถ Upload รูปถ่ายได้ถึงวันที่ 2 เมษายน...อ่านต่อ

Update! e-Exam 2564 แผนที่อาคารลงทะเบียนสำหรับผู้สมัครสอบ 12 ศูนย์สอบ
Update! ข้อมูลสำหรับผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 (e-Exam 2564) ของสำนักงาน ก.พ. 1. รายละเอียดอาคารลงทะเบียนสำหรับผู้สมัครสอบ 12 ศูนย์สอบ พร้อมแผนที่ &...อ่านต่อ

ประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin: UCD)  สาธารณรั...อ่านต่อ

ประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เห็นควรขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ดังนี้ เว็บไซต์ข่าวทุนในพระราชานุเคราห์ของมูล...อ่านต่อ

Update! e-Exam ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 รายละเอียดไปที่.. เว็บรับสมัคร >>> job2.ocsc.go.th >>> สมัครสอบเพื่อ...อ่านต่อ

สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2564 จำนวน 800,000 ที่นั่งสอบ
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2564 - เว็บรับสมัครสอบ >>> คลิกที่นี่ - ประกาศรับสมัครสอบ >>> คลิกที่นี่ - ร่างกำหนดการ  >>> คลิกที่นี่ ...อ่านต่อ

ประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ดังนี้ 1. รับสมัครคัดเลือกบุุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา &n...อ่านต่อ

Update! เลื่อนกำหนดการสอบ กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียม
ประกาศเลื่อน >>> คลิกที่นี่ เว็บรับสมัคร >>> คลิกที่นี่ เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสาม...อ่านต่อ

คู่มือแนะนำการสมัครสอบ e-Exam 2564 และข้อคำถามที่ถามบ่อย เช่น สมัครซ้ำได้ไหม
รายละเอียดคลิกที่นี่ คู่มือแนะนำการสมัครสอบ e-Exam 2564 >>> คลิกที่นี่ ข้อคำถามที่ถามบ่อย เช่น สมัครซ้ำได้ไหม ไปที่หน้า 7 - 8 >>> คลิกที่นี่ คู่มือการชำระเงิน &g...อ่านต่อ

เตรียมตัวกันให้พร้อม 8 ม.ค. 2564 รับสมัครสอบ e-Exam ประจำปี 2564 จำนวน 40,998 ที่นั่งสอบ
กรณีรูปภาพไม่แสดงคลิกที่นี่ ประกาศรับสมัครคลิกที่นี่ เว็บรับสมัครสอบ e-Exam 2564 >>> http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์...อ่านต่อ

รับสมัคร ! ทุนนวัตกรรมดิจิทัล 2563 สำหรับบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุเข้ารับราชการ
รายละเอียดคลิกที่นี่ รับสมัครทุนนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี 2563  สำหรับบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุเข้ารับราชการ (ทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน) Innovator for Digital Government Scholarship...อ่านต่อ

Update!!! ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. ประจำปี 2563 แล้ว มาดูผลสอบ ดูคะแนนกันได้
สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แล้ว สามารถตรวจดูผลการสอบ และตรวจดูคะแนนได้แล้ว ที่ http://job2.ocsc.go.th  หัวข้อ "สมัครสอบเพื่อวัดค...อ่านต่อ

สอบภาค ก. ประจำปี 2564 (สำหรับผู้ที่สมัครปี 2563 แล้วแต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมได้)
สำนักงาน ก.พ ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ...อ่านต่อ

การพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. (หนังสือรับรองภาค ก.)
ระบบ iOS ลิงค์บน App Store >>> https://apps.apple.com/th/app/job-ocsc/id1474560379 ระบบ Android ลิงค์บน Play Store >>> https://play.google.com/store/apps/details?id=com....อ่านต่อ

นัดหมายสำหรับผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบภาค ก. ประจำปี 2563 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมฯ ได้
สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2563 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมั...อ่านต่อ

e-Exam Update!!! ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. e-Exam ประจำปี 2563 แล้ว มาดูผลสอบ ดูคะแนนกันได้
สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 แล้ว สามารถตรวจดูผลการสอบ และตรวจดูคะแนนได้แล้ว ที่ http://job2.ocsc.go.th ...อ่านต่อ

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
เว็บไซต์รับสมัครทุน >>> http://scholar2.ocsc.go.th การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ  และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ทุนที่รับสมัครสอบ...อ่านต่อ

Job Expo Thailand 2020 มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศ จัดโดยกระทรวงแรงงาน
รายละเอียดคลิกที่นี่ กระทรวงแรงงาน จัดงาน Job Expo Thailand 2020 มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศ พบกับงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน กว่า 1 ล้านอั...อ่านต่อ

e-Exam Update!!! ศูนย์สอบ มรภ.สวนสุนันทา ผู้สมัครสอบโปรดเผื่อเวลาเดินทางไปศูนย์สอบในวันที่ 19 กันยายน 2563
รายละเอียดคลิกที่นี่ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแจ้งข่าวผู้สมัครสอบ e-Exam ในวันที่ 19 กันยายน 2563 โปรดเผื่อเวลาเดินทางไปศูนย์สอบฯ ด้วยเนื่องจากมีการปิดการจราจรเส้นทางถนนราชวิถี ตั้งแต่...อ่านต่อ

Update สอบภาค ก. 63!!! ประกาศสถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้แล้ว
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ที่ https://ocsc5....อ่านต่อ

e-Exam Update!!! ประกาศ ก.พ. เรื่อง กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ e-Exam
ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่ https...อ่านต่อ

e-Exam Update! อาคารสถานที่-แผนที่ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบ e-Exam ประจำปี 2563 ใหม่ (ส.ค. 2563)
Update ! ข้อมูล อาคารสถานที่ พร้อมแผนที่ลงทะเบียนเข้าสอบสำหรับผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2563 ใหม่ (ข้อมูลล่าสุด 18 ส.ค. 2563) คลิกที่นี่...อ่านต่อ

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบฯ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
รายละเอียดคลิกที่นี่ สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 3 ตำแหน่ง รับสมัครผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป...อ่านต่อ

Update! ขณะนี้ผู้สมัครสอบฯ แบบ e-Exam ปี 2563 สามารถเริ่มพิมพ์บัตรประจำตัวสอบและตรวจสอบสถานที่ลงทะเบียนแต่ละศูนย์สอบได้แล้ว
ขณะนี้ ผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2563 สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (ผู้สมัครสอบต้อง Upload รูปถ่าย และผ่านการตรวจรูปถ่ายจากระบบฯ แล้ว) และ สามารถต...อ่านต่อ

Update! ขยายเวลา Upload รูป การสอบภาค ก. 2563 ทั้งแบบ e-Exam และแบบ Paper & Pencil
รายละเอียดคลิกที่นี่ แบบ e-Exam >>> ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ขยายวันอัปโหลดรูปถ่าย วันพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่า...อ่านต่อ

Upload รูปในระบบรับสมัครสอบภาค ก. แล้วรึยัง?
  รายละเอียดคลิกที่นี่ "รูป" มีความสำคัญกับผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้ 1. รูปที่ Upload ในระบบรับสมัครสอบฯ จะถูกใช้ยืนยันตัวบุคคลในการเข้าสอบ หากไม่มีรูปจะไม...อ่านต่อ

Update e-Exam! ประกาศกำหนดการสอบฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 ใหม่ (มิ.ย. 2563)
รายละเอียดคลิกที่นี่ แบบ pdf >>> ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 ใหม่ (มิ.ย. 2563)...อ่านต่อ

Update! บุ๊คเวลาไว้เลย นัดหมายใหม่กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2563
รายละเอียดคลิกที่นี่ นัดหมายใหม่ ! กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2563 ทั้ง การสอบฯ ภาค ก. พิเศษ , การสอบแบบ e-Exam , และการสอบฯ ประจำปี (แบบ Paper & Pencil) ...อ่านต่อ

Update - ห้ามพลาด! เพิ่มเติมตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก. (มิ.ย. 2563)
ทดลองทำคลิกที่นี่ สำนักงาน ก.พ. ได้เพิ่มเติมจำนวนตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก. ตามหลักสูตรใหม่ ตาม Link นี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลล่าสุด กรุณากด Crtl + F5 https://job.ocsc.go.th/exam_expo/ ...อ่านต่อ

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เลื่อนกำหนดการสอบภาค ก. ประจำปี 2563 (Paper and Pencil)
เลื่อนการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (Paper and Pencil) โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ประเทศต่าง ๆ ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพ...อ่านต่อ

ประกาศฯ รายชื่อผู้สมัครสอบ e-Exam ประจำปี 2563
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 สำหรับผู้สมัครสอบที่ได้สมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบภายในวัน เวลาที่กำหนด แต่ไม่...อ่านต่อ

Unisearch Journal เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำวารสารวิชาการ "Unisearch Journal" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการจากโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และงานที่ปรึกษา ของอ...อ่านต่อ

ประกาศเลื่อนวันสอบ ภาค ก. พิเศษ 2563
รายละเอียดคลิกที่นี่ เลื่อนการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ (ภาค ก. พิเศษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...อ่านต่อ

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เลื่อนวันสอบ e-Exam ประจำปี 2563 (เลื่อนการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2563)
เลื่อนการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2563 โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ประเทศต่าง ๆ ต้องมีมาตรการดูแลสุขภา...อ่านต่อ

โปรดทราบ! เวลาและสถานที่ลงทะเบียนก่อนเข้าสอบสำหรับผู้สมัครสอบภาค ก. แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2563
เรียนแจ้งท่านผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2563 แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ทราบ... เรื่อง เวลาและสถานที่ลงทะเบียนก่อนเข้าสอบ e-Exam ของทั้ง 9 ศูนย์สอบ รายละเอียด >>> คล...อ่านต่อ

รายละเอียดวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
รายละเอียดคลิกที่นี่ หนังสือเวียน ว12/2562 วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี คะแนนเต็ม 50 คะแนน ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาโดยการสอบ...อ่านต่อ

e-Exam 9 ศูนย์สอบ ภาคไหนบ้าง เท่าไหร่ (การสอบภาค ก. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563)
รายละเอียดคลิกที่นี่ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 (e-Exam) มีจำนวน 9 ศูนย์สอบ และจำนวนที่นั่งสอบแยกตามภาค รายละเอียดตามรูปภาพด้านบนนี้  ...อ่านต่อ

สิ่งที่ต้องรู้...ก่อนสมัครสอบภาค ก. ปี 2563
รายละเอียดคลิกที่นี่   ...อ่านต่อ

สรุปกันอีกครั้ง ! ภาค ก. มีอะไรใหม่ ในปี 2563
รายละเอียดคลิกที่นี่ หนังสือเวียน ว12/2562 การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (การสอบภาค ก.) ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าร...อ่านต่อ

Update ล่าสุด! ตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก. ที่ปรับหลักสูตรใหม่
ทดลองทำคลิกที่นี่ "ตัวอย่างแบบทดสอบเข้ารับราชการ ที่ปรับหลักสูตรใหม่" ตาม Link นี้ https://job.ocsc.go.th/exam_expo/ ...อ่านต่อ

สอบภาค ก. พิเศษ คืออะไร
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. (หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า สอบภาค ก.) นั้น ส่วนใหญ่จะรู้จักแค่การสอบประจำปีรูปแบบกระดาษ หรือ รูปแบบการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่ สำนัก...อ่านต่อ

ระบบพิมพ์หนังสือรับรองฯ (ภาค ก.) รองรับผู้สอบผ่านตั้งแต่ปี 2540 แล้วนะ! ง่ายๆ 2 ช่องทาง
รายละเอียดคลิกที่นี่ ขณะนี้ ระบบพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (หนังสือรับรองภาค ก. อิเล็กทรอนิกส์) ของสำนักงาน ก.พ. รองรับผู้สอบผ่านตั้งแต่ปี 2540 แล้ว โดยมี 2 วิธ...อ่านต่อ

มาดูกันว่า ตอนนี้ การสอบภาค ก. ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง หนังสือเวียน ว17/2556 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ หนังสือเวียน ว3/2561 การยกเลิกการสอบซ่อมวิชาภาษาอังกฤษ หนังสือเวียน ว12/2562 การปรับหลักสูตรการสอบเพื่อวัดค...อ่านต่อ

รับสมัครสอบทุนรัฐบาล ทุน UIS และทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา ประจำปี 2563
สำนักงาน ก.พ. กำลังรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล มีทุนรัฐบาล ดังต่อไปนี้ 1. ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ Undergraduate Intelligence Scholar...อ่านต่อ

นักเรียนทุนรัฐบาล ได้รับค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?
รายละเอียดคลิกที่นี่ ...อ่านต่อ

คุณรู้หรือไม่ การสอบภาค ก. ปรับปรุงหลักสูตรแล้ว !
หนังสือเวียน ว12/2562หนังสือเวียน ว17/2556หนังสือเวียน ว3/2561การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ...อ่านต่อ

ทุนรัฐบาล ก.พ. สรรหากันอย่างไร?
รายละเอียดคลิกที่นี่ ...อ่านต่อ

อยากเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล ต้องทำอย่างไร
รายละเอียดคลิกที่นี่ ...อ่านต่อ

การบริหารจัดการทุน ก.พ. เป็นอย่างไร?
รายละเอียดคลิกที่นี่ ...อ่านต่อ

เป็นข้าราชการแล้ว ได้อะไรบ้าง?
รายละเอียดคลิกที่นี่ ...อ่านต่อ

ทำงานให้ราชการ เงินเดือนเริ่มที่เท่าไหร่?
รายละเอียดแรกบรรจุแต่ละคุณวุฒิคลิกที่นี่ สิ่งที่ควรทราบ   1. กรณีได้รับการบรรจุข้าราชการพลเรือนสามัญ อาจได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตราแรกบรรจุได้ ทั้งนี้เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน ก.พ....อ่านต่อ

สำนักงาน ก.พ. คือใคร?
รู้จักสำนักงาน ก.พ. คลิกที่นี่ ......อ่านต่อ

JOB OCSC : App ที่ช่วยให้คุณไม่พลาดการสอบงานราชการ
JOB OCSC : App ที่ช่วยให้คุณ... - สามารถดาวน์โหลดและพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ อิเล็กทรอนิกส์ (ใบภาค ก. อิเล็กทรอนิกส์) ง่าย ๆ ได้ในมือถือท่าน - ติดตามข่าวการรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่ว...อ่านต่อ

การพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
ช่องทางในการพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ 2 ช่องทาง ดังนี้ *(เฉพาะหนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา) 1. เว็บไซต์ https://job.ocsc.go.th    1.1 ไปที่ เว็บไซต์...อ่านต่อ

การขอใบแทนหนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ ของสำนักงาน ก.พ.
ผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา สามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ได้ด้วยตนเอง ที่ Mobile Application "JOB OCSC" ฟรี ท...อ่านต่อ

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งให้ทราบว่า....      1. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ใช้ได้ตลอดไป เว้นแต่ ก.พ. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น   ...อ่านต่อ

ผู้เข้าสอบโปรดทราบ....
สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนให้ผู้เข้าสอบทราบว่า การดำเนินการสอบของ ก.พ. มีระเบียบและวิธีการที่รัดกุมมาก ไม่มีทางช่วยเหลือผู้หนึ่งผู้ใดได้ หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าจะช่วยเหลือให้ท่านสอบได้ หรือมีพฤติกรรมในทำนองนี...อ่านต่อ

สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องรู้ก่อนเข้าสอบภาค ก. ของ ก.พ.
สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้ที่มักจะกำหนดไว้ในระเบียบการสอบทุกครั้ง ได้แก่  1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำตอบ ได้แก่ ดินสอดำ 2B หรือมากกว่า ปากกา และยางลบ  2. หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเข้าห้...อ่านต่อ

ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ ตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
ขณะนี้สำนักงาน ก.พ. ได้ออกกฏ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2553    โดยมีรายละเอียดแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ผู้สนใจสามารถดู...อ่านต่อ

เส้นทางเข้าสู่ราชการ และวิธีการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ
   อาชีพ "รับราชการ" เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก เพราะระบบราชการเป็นฟันเฟืองที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้บังเกิดผล นำพาประเทศชาติและส...อ่านต่อ