ข่าวประชาสัมพันธ์
คำค้น :
ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์ได้ทั้งหมด 37 รายการ


 

Update! ขณะนี้ผู้สมัครสอบฯ แบบ e-Exam ปี 2563 สามารถเริ่มพิมพ์บัตรประจำตัวสอบและตรวจสอบสถานที่ลงทะเบียนแต่ละศูนย์สอบได้แล้ว
ขณะนี้ ผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2563 สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (ผู้สมัครสอบต้อง Upload รูปถ่าย และผ่านการตรวจรูปถ่ายจากระบบฯ แล้ว) และ สามารถต...


 

Update! ขยายเวลา Upload รูป การสอบภาค ก. 2563 ทั้งแบบ e-Exam และแบบ Paper & Pencil
รายละเอียดคลิกที่นี่ แบบ e-Exam >>> ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ขยายวันอัปโหลดรูปถ่าย วันพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่า...


 

Upload รูปในระบบรับสมัครสอบภาค ก. แล้วรึยัง?
  รายละเอียดคลิกที่นี่ "รูป" มีความสำคัญกับผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้ 1. รูปที่ Upload ในระบบรับสมัครสอบฯ จะถูกใช้ยืนยันตัวบุคคลในการเข้าสอบ หากไม่มีรูปจะไม...


 

Update e-Exam! ประกาศกำหนดการสอบฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 ใหม่ (มิ.ย. 2563)
รายละเอียดคลิกที่นี่ แบบ pdf >>> ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 ใหม่ (มิ.ย. 2563)...


 

Update! บุ๊คเวลาไว้เลย นัดหมายใหม่กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2563
รายละเอียดคลิกที่นี่ นัดหมายใหม่ ! กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2563 ทั้ง การสอบฯ ภาค ก. พิเศษ , การสอบแบบ e-Exam , และการสอบฯ ประจำปี (แบบ Paper & Pencil) ...


 

Update - ห้ามพลาด! เพิ่มเติมตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก. (มิ.ย. 2563)
ทดลองทำคลิกที่นี่ สำนักงาน ก.พ. ได้เพิ่มเติมจำนวนตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก. ตามหลักสูตรใหม่ ตาม Link นี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลล่าสุด กรุณากด Crtl + F5 https://job.ocsc.go.th/exam_expo/ ...


 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เลื่อนกำหนดการสอบภาค ก. ประจำปี 2563 (Paper and Pencil)
เลื่อนการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (Paper and Pencil) โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ประเทศต่าง ๆ ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพ...


 

ประกาศฯ รายชื่อผู้สมัครสอบ e-Exam ประจำปี 2563
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 สำหรับผู้สมัครสอบที่ได้สมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบภายในวัน เวลาที่กำหนด แต่ไม่...


 

Unisearch Journal เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำวารสารวิชาการ "Unisearch Journal" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการจากโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และงานที่ปรึกษา ของอ...


 

ประกาศเลื่อนวันสอบ ภาค ก. พิเศษ 2563
รายละเอียดคลิกที่นี่ เลื่อนการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ (ภาค ก. พิเศษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...


1 2 3 4