เงินเดือนข้าราชการ

หลายๆ ท่านอยากรู้บรรจุเป็นข้าราชการ ”เงินเดือนแรกบรรจุ” เริ่มที่เท่าไหร่? บัญชีเงินเดือนเป็นอย่างไร? Infographic นี้มีคำตอบ สำหรับเงินเดือนแรกบรรจุอีกหลายคุณวุฒิและปัจจัยที่มีผลต่ออัตราเงินเดือน โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ > https://www.ocsc.go.th/compensation/เงินเดือน
jtp_logo
jtp_logo
พิมพ์ข่าวนี้