ประกาศรับสมัครที่มีผู้เข้าดูมากที่สุด 20 อันดับ

 
กรมประมง 12607 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 11679 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 8676 ครั้ง
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง 8412 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 8136 ครั้ง
กรมอนามัย 3873 ครั้ง
กองบัญชาการกองทัพไทย 3595 ครั้ง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3564 ครั้ง
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 3349 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) 3042 ครั้ง
กรมวิชาการเกษตร 3011 ครั้ง
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 2942 ครั้ง
กรมราชทัณฑ์ 2468 ครั้ง
กรมการขนส่งทางบก 2188 ครั้ง
กรมการปกครอง 2070 ครั้ง
กรุงเทพมหานคร 2008 ครั้ง
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 1680 ครั้ง
กรมชลประทาน 1525 ครั้ง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1275 ครั้ง
กระทรวงการต่างประเทศ 1163 ครั้ง