สอบภาค ก. พิเศษ คืออะไร

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. (หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า สอบภาค ก.) นั้น
ส่วนใหญ่จะรู้จักแค่การสอบประจำปีรูปแบบกระดาษ หรือ รูปแบบการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

แต่

สำนักงาน ก.พ. มีการเปิดสอบภาค ก. ให้กับผู้ที่สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว
ซึ่งต้องเป็นส่วนราชการที่ได้วางแผนร่วมกับสำนักงาน ก.พ. เพื่อเปิดสอบภาค ก. พิเศษ
และ ผู้สอบผ่านจะได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. เช่นเดียวกับผู้สอบภาค ก. ที่ ก.พ. จัดสอบปีละครั้ง

รายละเอียดสามารถดูได้ที่ รูปภาพนี้


รายละเอียดคลิกที่นี่


สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการสอบภาค ก. พิเศษได้ที่ job2.ocsc.go.th
หัวข้อ การสอบภาค ก. พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจำปี 2563

ขณะนี้ ส่วนราชการที่มีการเปิดรับสมัครสอบและได้ขอให้สำนักงาน ก.พ. จัดสอบภาค ก. พิเศษ ให้ มีดังนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปิดรับสมัครวันที่ 4 ธันวาคม 2562
กรมส่งเสริมการเกษตร ปิดรับสมัครวันที่ 5 ธันวาคม 2562
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปิดรับสมัครแล้ว
...
พิมพ์ข่าวนี้