ผู้สอบผ่านภาค ก. 2564 สามารถพิมพ์หนังสือรับรองการสอบผ่านฯ ได้แล้ว

ผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564
สามารถพิมพ์หนังสือรับรองการสอบผ่านฯ ได้แล้ว
ที่เว็บไซต์ https://job.ocsc.go.th
หัวข้อ พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน
โดยกรอกรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านของเว็บไซต์
หากลืมรหัสผ่าน สามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ โดยคลิกปุ่ม ลืมรหัสผ่าน
พิมพ์ข่าวนี้