เชิญชวน "กรอกข้อมูลล่วงหน้า" ก่อนสมัครสอบภาค ก. (Paper&Pencil) ประจำปี 2565

เชิญชวน "กรอกข้อมูลล่วงหน้า" ก่อนสมัครสอบภาค ก.(Paper&Pencil) ประจำปี 2565
ผ่านทางเว็บไซต์ job3.ocsc.go.th
*โดยเปิดระบบให้เข้าใช้งานตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น.

หมายเหตุ: “การกรอกข้อมูลล่วงหน้า” เป็นเพียงการอำนวยความสะดวก
ให้ผู้สมัครสอบไม่ต้องกรอกเอกสารจำนวนมากในวันสมัครสอบ

❌ ไม่ใช่การสมัครสอบภาค ก.

(กรณีที่เปิดอ่านข้อมูลไม่ได้ ให้กดปุ่ม ที่มุมขวาด้านบนของ App เพื่อเปิดข้อมูลกับ Browser ของอุปกรณ์แทน)
พิมพ์ข่าวนี้