Update! ระเบียบการสอบ ฯ 2564 ศูนย์สอบนครราชสีมา และศูนย์สอบอุบลราชธานี เพิ่มเติม

1. ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ เพิ่มเติม เฉพาะศูนย์สอบนครราชสีมา และ 
2. ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ เพิ่มเติม เฉพาะศูนย์สอบอุบลราชธานี
รายละเอียดตามลิงก์: https://ocsc9.thaijobjob.com/


(กรณีที่เปิดอ่านข้อมูลไม่ได้ ให้กดปุ่ม ที่มุมขวาด้านบนของ App 
เพื่อเปิดข้อมูลกับ Browser ของอุปกรณ์แทน)
พิมพ์ข่าวนี้