e-Exam Update!!! ศูนย์สอบ มรภ.สวนสุนันทา ผู้สมัครสอบโปรดเผื่อเวลาเดินทางไปศูนย์สอบในวันที่ 19 กันยายน 2563

ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแจ้งข่าวผู้สมัครสอบ e-Exam ในวันที่ 19 กันยายน 2563 โปรดเผื่อเวลาเดินทางไปศูนย์สอบฯ ด้วยเนื่องจากมีการปิดการจราจรเส้นทางถนนราชวิถี ตั้งแต่ 07.00-16.30 น. จึงขออภัยในความไม่สะดวก
 
พิมพ์ข่าวนี้