โปรดทราบ! เวลาและสถานที่ลงทะเบียนก่อนเข้าสอบสำหรับผู้สมัครสอบภาค ก. แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2563

เรียนแจ้งท่านผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2563 แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ทราบ...
เรื่อง เวลาและสถานที่ลงทะเบียนก่อนเข้าสอบ e-Exam ของทั้ง 9 ศูนย์สอบ รายละเอียด >>> คลิกที่นี่

หรือ เช็ครายละเอียดได้ที่เว็บรับสมัครสอบที่นี่
พิมพ์ข่าวนี้