ค้นหางานราชการ

ย่อ/ขยาย

ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 7 ชื่อตำแหน่ง

 
ค้นเฉพาะ กรมประมงรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
1 ตำแหน่ง
อ่าน 222 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมประมงรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง (กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
1 ตำแหน่ง
อ่าน 231 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมประมงรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกล (กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
1 ตำแหน่ง
อ่าน 151 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมประมงรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (กลุ่มตรวจสอบภายใน)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
1 ตำแหน่ง
อ่าน 361 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมประมงรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง (กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
1 ตำแหน่ง
อ่าน 316 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมประมงรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการประมง (สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
1 ตำแหน่ง
อ่าน 492 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมประมงรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
1 ตำแหน่ง
อ่าน 471 ครั้ง
1