มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)          
ตำแหน่ง : นักการเงินและบัญชี
เงินเดือน : 20250 บาท
ประเภท :
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : .
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : .
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : .
ทักษะ/สมรรถนะ : .
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึง วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : https://www.econ.cmu.ac.th/?pages=news_details&n_id=2445
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1