กรมการแพทย์
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (กลุ่มตรวจสอบภายใน)
เงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : http://hrm.dms.go.th
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : http://hrm.dms.go.th
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
http://hrm.dms.go.th
วิธีการประเมิน : http://hrm.dms.go.th

- ทักษะ
http://hrm.dms.go.th
วิธีการประเมิน : http://hrm.dms.go.th

- สมรรถนะ
http://hrm.dms.go.th
วิธีการประเมิน : http://hrm.dms.go.th
เกณฑ์การประเมิน : http://hrm.dms.go.th
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://hrm.dms.go.th
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1