สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : พนักงานจ้างเหมาบริการฯ (คนพิการ)          
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
เงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท :
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : จัดเตรียมเอกสารในการประชุม
รับโทรศัพท์
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ผู้พิการ
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.sepo.go.th
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1