มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ 2 ถ.พระจันทร์ กรุงเทพฯ
รับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ          
ตำแหน่ง : อาจารย์ทางด้านการตลาด ครั้งที่ 8/2564
เงินเดือน : 28,630-41,000 บาท
ประเภท :
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาเอก
- หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate ทางการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดวุฒิ : - ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
- หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate ทางการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.สอน
2.ทำวิจัย
3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.tbs.tu.ac.th/ร่วมงานกับเรา/job-opportunities/
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1