การสอบ ภาค ก ปี 2563 แบบ e-Exam ยังเหลือที่นั่งสอบกว่า 5,000+ ที่
อยากเรียนต่อนอก ตรี โท เอก มาแล้ว! ทุนรัฐบาลไอร์แลนด์ ไม่จำกัดสาขาวิชา 60 ทุน
ภาค ก ปี 2563 ที่นั่งสอบยังเหลือกว่า 10,000 ที่ ทั้งแบบ e-Exam และแบบ Paper and Pencil
รายละเอียดวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
ขออภัยผู้สมัครสอบภาค ก. 2563 ทุกท่าน
รับสมัครโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)
อยากรู้จักกระทรวงดิจิทัลฯ ขอเชิญเข้าร่วมฟังงานนี้
e-Exam 9 ศูนย์สอบ ภาคไหนบ้าง เท่าไหร่ (การสอบภาค ก. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563)
ประกาศแล้ว! การสอบภาค ก. ประจำปี พ.ศ. 2563 ทั้งแบบการสอบประจำปี (Paper & Pencil) และ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)
สิ่งที่ต้องรู้...ก่อนสมัครสอบภาค ก. ปี 2563