ประกาศสำนักงาน ก.พ. เลื่อนกำหนดการสอบภาค ก. ประจำปี 2563 (Paper and Pencil)
ประกาศฯ รายชื่อผู้สมัครสอบ e-Exam ประจำปี 2563
Unisearch Journal เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศเลื่อนวันสอบ ภาค ก. พิเศษ 2563
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เลื่อนวันสอบ e-Exam ประจำปี 2563 (เลื่อนการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2563)
โปรดทราบ! เวลาและสถานที่ลงทะเบียนก่อนเข้าสอบสำหรับผู้สมัครสอบภาค ก. แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2563
การสอบ ภาค ก ปี 2563 แบบ e-Exam ยังเหลือที่นั่งสอบกว่า 5,000+ ที่
อยากเรียนต่อนอก ตรี โท เอก มาแล้ว! ทุนรัฐบาลไอร์แลนด์ ไม่จำกัดสาขาวิชา 60 ทุน
ภาค ก ปี 2563 ที่นั่งสอบยังเหลือกว่า 10,000 ที่ ทั้งแบบ e-Exam และแบบ Paper and Pencil
รายละเอียดวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี