ชื่อตำแหน่งงาน : 
วุฒิการศึกษา: 
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ : 
ส่วนราชการ : 
 
 
 
 
ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบทุนระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2558 :: สำนักงาน ก.พ. ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันทุนระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2558&...
 
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557 :: สำนักงาน ก.พ. ประกาศวันเวลา สถานที่สอบ และรายชื่อผู้สมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่สอบผ่านว...
 
การจัดสอบภาค ก. เฉพาะผู้ที่สอบผ่านภาค ข. หรือ/และ ภาค ค. ของส่วนราชการต่าง ๆ :: สำนักงาน ก.พ. กำหนดให้เฉพาะผู้ที่สอบผ่านภาค ข. ของส่วนราชการอื่น ซึ่งประกาศรับสมัครจากผู้ที่ยังไม่มี...
 
รับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกทุนรัฐบาล :: สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ตา...
 
สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ::           สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การสอ...
 
ยืนยันวันสอบภาค ก. ของ ก.พ. :: สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งยืนยันวันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. ของ ก.พ. ) ประจำปี 2557 ...
 
 
 
 
คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับการสอบภาค ก. พิเศษ :: หากท่านสงสัยในรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบภาค ก. พิเศษ  สามารถศึกษารายละเอียดจากคำถาม-คำตอบ...
 
การจัดสอบภาค ก. เฉพาะผู้ที่สอบผ่านภาค ข. หรือ/และ ภาค ค. :: สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดปฏิทินให้ส่วนราชการส่งรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ข. หรือ/และ ภาค ค.   ...
 
ก.พ. ปรับมาตรฐานข้าราชการยุคใหม่พร้อมรับประชาคมอาเซียน :: บทความพิเศษ : คำสัมภาษณ์ รองเลขาธิการ ก.พ. นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์...
 
การคัดเลือกภาคราชการพลเรือน: ถ้าเลือกได้ทำไมจึงไม่เลือกให้ดี :: เพื่อนข้าราชการที่ทำงานด้านทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการคนหนึ่งกล่าวกับผู้เขียนอย่างมีอารมณ์โกรธว่า “ทำไ...
 
อยากเข้ารับราชการทำอย่างไร... :: อยากเข้ารับราชการทำอย่างไร......
 
 
 
     
 
© 2010 www.OCSC.go.th All rights reserved. Thailand Web Stat สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบของ ก.พ. โปรดติดต่อ 02-5471116, 02-5471329 ในเวลาราชการ
นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน ก.พ. หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์โปรดติดต่อ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร 02-5471908