ชื่อตำแหน่งงาน : 
วุฒิการศึกษา: 
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ : 
ส่วนราชการ : 
 
 
 
 
ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย...สมัครสอบ ก.พ. ได้ :: การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557  หรือชื่อเดิมคือ การสอบภาค ก. นั้น ...
 
รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 :: สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 ตัังแต่วันที่ 4-24 มี.ค....
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเสนอชื่อเข้ารับทุน UWC ประจำปีการศึกษา 2557 :: สำนักงาน ก.พ. กำลังประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเสนอชื่อเข้ารับทุน UWC ประจำปีการศึก...
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2557 (ทุนสำหรับการเตรียมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน) :: สำนักงาน ก.พ. กำลังคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2557 ...
 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2557 :: สำนักงาน ก.พ. กำลังรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบ...
 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2557 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) :: สำนักงาน ก.พ. กำลังประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2557 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญ...
 
 
 
 
การคัดเลือกภาคราชการพลเรือน: ถ้าเลือกได้ทำไมจึงไม่เลือกให้ดี :: เพื่อนข้าราชการที่ทำงานด้านทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการคนหนึ่งกล่าวกับผู้เขียนอย่างมีอารมณ์โกรธว่า “ทำไ...
 
อยากเข้ารับราชการทำอย่างไร... :: อยากเข้ารับราชการทำอย่างไร......
 
ระบบราชการไทย :: ระบบราชการไทย...
 
แนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบ ก.พ. :: แนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบ ก.พ....
 
ใบรับรองแพทย์ตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 :: ใบรับรองแพทย์ตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553...
 
 
 
     
 
© 2010 www.OCSC.go.th All rights reserved. Thailand Web Stat สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบของ ก.พ. โปรดติดต่อ 02-5471116, 02-5471329 ในเวลาราชการ
นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน ก.พ. หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์โปรดติดต่อ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร 02-5471908