ข่าวประชาสัมพันธ์
คำค้น :
ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์ได้ทั้งหมด 18 รายการ


 

รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระดับป.ตรี หรือป.โท ที่ยังไม่ได้สมัครสอบภาค ก. ในปี พ.ศ. 2562)
รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระดับป.ตรี หรือป.โท ที่ยังไม่ได้สมัครสอบภาค ก. ในปี พ.ศ. 2562) เริ่มรับสมัครวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00...


 

รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2562 เพิ่มเติม (กรณีผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบ แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้)
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2562 เพิ่มเติม (กรณีผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบ แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้) ดังนี้ 1. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู...


 

รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562
สำนักงาน ก.พ. กำลังจะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. - 3 เม.ย. 62 โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือกำลังจะสำเร็...


 

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบชิงทุนรัฐบาลไปเรียนต่อต่างประเทศ
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) และทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (Undergraduate Intelligence Scholarship...


 

เปิดตัวโครงการ นปร. รุ่นที่ 13 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
สำนักงาน ก.พ.ร. จะจัดการสัมมนาเปิดตัวโครงการ นปร. รุ่นที่ 13 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ...


 

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 (นปร. รุ่นที่ 13)
สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 (นปร. รุ่นที่ 13) จำนวน 30 ตำแหน่ง **(ไม่ต้องสอบ ภาค ก)** เปิดรับสมัครตั้งแต่วันท...


 

แจ้งเตือนผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งให้ผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2561 ทุกศูนย์สอบทราบว่า ...ขณะนี้ได้มีประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแล้ว ดังนั้น ขอให้ผู้สมัครสอบได้...


 

การขอใบแทนหนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ ของสำนักงาน ก.พ.
ผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ตั้งแต่ปี 2560 ที่ยังไม่ได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ สามารถพิมพ์หนังสือรับรองฯ ได้ด้วยตนเอง ที่เว็บไซต์ http://job.ocsc.go.th หัวข้อ “การพิมพ์หนังสือรับรองผ...


 

การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 จำนวนหลายตำแหน่ง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้บรรจุในตำแ...


 

รับสมัครทุนรัฐบาลสำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2561
สำนักงาน ก.พ. กำลังเปิดรับสมัครทุนรัฐบาลสำหรับบุคคลทั่วไป และทุน UIS สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปี 3 ของหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ http://www.ocsc.go.th/s...


1 2