คำค้น :
 
 
ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์ได้ทั้งหมด 43 รายการ


 

รับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกทุนรัฐบาล
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ระหว่างวันที่ 2-22 กันยายน 2557 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอีย...


 

สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557
          สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557  ทาง http://jo...


 

ยืนยันวันสอบภาค ก. ของ ก.พ.
สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งยืนยันวันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. ของ ก.พ. ) ประจำปี 2557  ในวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 ตามกำหนดเดิม  ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  ทั้งนี้ สามารถดูรายล...


 

สำนักงาน ก.พ. กำหนดจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ” หัวข...


 

ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย...สมัครสอบ ก.พ. ได้
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557  หรือชื่อเดิมคือ การสอบภาค ก. นั้น  ในปีนี้เปิดโอกาสให้ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร หรือผู้ที่กำลังจะจบในปีการศึกษา 2556 ห...


 

รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557
สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 ตัังแต่วันที่ 4-24 มี.ค. 57 ทางอินเทอร์เน็ต ผู้สนใจดูรายละเอียดและกรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th ...


 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2557 (ทุนสำหรับการเตรียมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน)
สำนักงาน ก.พ. กำลังคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2557 (ทุนสำหรับการเตรียมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน) ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ocsc.go.th/ocsc/...


 

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2557
สำนักงาน ก.พ. กำลังรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (UIS) ประจำปี 2557 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://uis.ocsc.go.th/Main/FrmAnnoun...


 

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2557 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
สำนักงาน ก.พ. กำลังประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2557 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. - 3 ธ.ค. 56  ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://scholar.ocsc.go.th/...


 

ประกาศรายชื่อผู้มีสมัครสอบ ระเบียบและวิธีการสอบ และกำหนดวันเวลาสถานที่สอบทุนระดับมัธยมศึกษา ปี 2557
   สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ระเบียบและวิธีการสอบ และกำหนดวันเวลาสถานที่สอบทุนระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2557 ทางเว็บไซต์ http://scholar2.ocsc.go.th ผู้สมัครสอบควรศึกษาระ...


1 2 3 4 5