กรมเจ้าท่า 7 ชื่อตำแหน่ง
กรมชลประทาน 7 ชื่อตำแหน่ง
กรมอนามัย 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมการขนส่งทางบก 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1 ชื่อตำแหน่ง