ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ใบรับรองแพทย์ ตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
ขณะนี้สำนักงาน ก.พ. ได้ออกกฏ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2553    โดยมีรายละเอียดแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสั่งพิมพ์ได้ที่ หัวข้อ "สาระน่ารู้" ในหน้าแรกของเว็บไซต์ http://job.ocsc.go.th
   
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mail พิมพ์ข่าวนี้