ประกาศสำนักงาน ก.พ. เลื่อนกำหนดการสอบภาค ก. ประจำปี 2563 (Paper and Pencil)
ประกาศฯ รายชื่อผู้สมัครสอบ e-Exam ประจำปี 2563
Unisearch Journal เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศเลื่อนวันสอบ ภาค ก. พิเศษ 2563
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เลื่อนวันสอบ e-Exam ประจำปี 2563 (เลื่อนการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2563)
โปรดทราบ! เวลาและสถานที่ลงทะเบียนก่อนเข้าสอบสำหรับผู้สมัครสอบภาค ก. แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2563
รายละเอียดวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
e-Exam 9 ศูนย์สอบ ภาคไหนบ้าง เท่าไหร่ (การสอบภาค ก. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563)
สิ่งที่ต้องรู้...ก่อนสมัครสอบภาค ก. ปี 2563
สรุปกันอีกครั้ง ! ภาค ก. มีอะไรใหม่ ในปี 2563