สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบฯ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
Update! ขณะนี้ผู้สมัครสอบฯ แบบ e-Exam ปี 2563 สามารถเริ่มพิมพ์บัตรประจำตัวสอบและตรวจสอบสถานที่ลงทะเบียนแต่ละศูนย์สอบได้แล้ว
Update! ขยายเวลา Upload รูป การสอบภาค ก. 2563 ทั้งแบบ e-Exam และแบบ Paper & Pencil
Upload รูปในระบบรับสมัครสอบภาค ก. แล้วรึยัง?
Update e-Exam! ประกาศกำหนดการสอบฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 ใหม่ (มิ.ย. 2563)
Update! บุ๊คเวลาไว้เลย นัดหมายใหม่กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2563
Update - ห้ามพลาด! เพิ่มเติมตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก. (มิ.ย. 2563)
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เลื่อนกำหนดการสอบภาค ก. ประจำปี 2563 (Paper and Pencil)
ประกาศฯ รายชื่อผู้สมัครสอบ e-Exam ประจำปี 2563
Unisearch Journal เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย