สอบภาค ก. ประจำปี 2564 (สำหรับผู้ที่สมัครปี 2563 แล้วแต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมได้)
การพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. (หนังสือรับรองภาค ก.)
นัดหมายสำหรับผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบภาค ก. ประจำปี 2563 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมฯ ได้
e-Exam Update!!! ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. e-Exam ประจำปี 2563 แล้ว มาดูผลสอบ ดูคะแนนกันได้
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
Job Expo Thailand 2020 มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศ จัดโดยกระทรวงแรงงาน
e-Exam Update!!! ศูนย์สอบ มรภ.สวนสุนันทา ผู้สมัครสอบโปรดเผื่อเวลาเดินทางไปศูนย์สอบในวันที่ 19 กันยายน 2563
Update สอบภาค ก. 63!!! ประกาศสถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้แล้ว
e-Exam Update!!! ประกาศ ก.พ. เรื่อง กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ e-Exam
e-Exam Update! อาคารสถานที่-แผนที่ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบ e-Exam ประจำปี 2563 ใหม่ (ส.ค. 2563)