ชื่อตำแหน่งงาน : 
วุฒิการศึกษา: 
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ : 
ส่วนราชการ : 
 
 
 
 
รับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกทุนรัฐบาล :: สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ตา...
 
สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ::           สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การสอ...
 
ยืนยันวันสอบภาค ก. ของ ก.พ. :: สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งยืนยันวันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. ของ ก.พ. ) ประจำปี 2557 ...
 
สำนักงาน ก.พ. กำหนดจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th :: ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่...
 
ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย...สมัครสอบ ก.พ. ได้ :: การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557  หรือชื่อเดิมคือ การสอบภาค ก. นั้น ...
 
รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 :: สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 ตัังแต่วันที่ 4-24 มี.ค....
 
 
 
 
ก.พ. ปรับมาตรฐานข้าราชการยุคใหม่พร้อมรับประชาคมอาเซียน :: บทความพิเศษ : คำสัมภาษณ์ รองเลขาธิการ ก.พ. นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์...
 
การคัดเลือกภาคราชการพลเรือน: ถ้าเลือกได้ทำไมจึงไม่เลือกให้ดี :: เพื่อนข้าราชการที่ทำงานด้านทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการคนหนึ่งกล่าวกับผู้เขียนอย่างมีอารมณ์โกรธว่า “ทำไ...
 
อยากเข้ารับราชการทำอย่างไร... :: อยากเข้ารับราชการทำอย่างไร......
 
ระบบราชการไทย :: ระบบราชการไทย...
 
แนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบ ก.พ. :: แนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบ ก.พ....
 
 
 
     
 
© 2010 www.OCSC.go.th All rights reserved. Thailand Web Stat สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบของ ก.พ. โปรดติดต่อ 02-5471116, 02-5471329 ในเวลาราชการ
นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน ก.พ. หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์โปรดติดต่อ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร 02-5471908