ชื่อตำแหน่งงาน : 
วุฒิการศึกษา: 
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ : 
ส่วนราชการ : 
 
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบภาค ก. ประจำปี 2558 :: สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2558 ตั้งแ...
 
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบภาค ก. ประจำปี 2558 :: สำนักงาน ก.พ. กำลังประกาศรับสมัครผู้ที่จบการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังเรียนปีสุดท้ายของระดับ ปวช. ปวส...
 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิ ป.โท) 12 อัตรา จนถึงวันที่ 22 มกราคม 2558 :: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการใน...
 
ขณะนี้มีส่วนราชการต่างๆ กำลังเปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ผู้ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรมประชาสัมพันธ์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ::   ขณะนี้มีส่วนราชการต่างๆ กำลังเปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ผู้ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองการสอบผ่านภ...
 
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้ารับราชการเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 :: ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้ารับราชการเป็นพนักงา...
 
การสอบภาค ก. พิเศษ สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาค ข. ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน :: สำนักงาน ก.พ. กำหนดให้เฉพาะผู้ที่สอบผ่านภาค ข. ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งประกาศรับสมัค...
 
 
 
 
ทำไมต้องสอบภาค ก. ? :: เพื่อนข้าราชการที่ทำงานด้านทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการคนหนึ่งกล่าวกับผู้เขียนอย่างมีอารมณ์โกรธว่า “ทำไ...
 
กำหนดวัน เวลาสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557 :: สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดให้มีการสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ  เฉพาะผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไป...
 
คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับการสอบภาค ก. พิเศษ :: หากท่านสงสัยในรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบภาค ก. พิเศษ  สามารถศึกษารายละเอียดจากคำถาม-คำตอบ...
 
การจัดสอบภาค ก. เฉพาะผู้ที่สอบผ่านภาค ข. หรือ/และ ภาค ค. :: สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดปฏิทินให้ส่วนราชการส่งรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ข. หรือ/และ ภาค ค.   ...
 
ก.พ. ปรับมาตรฐานข้าราชการยุคใหม่พร้อมรับประชาคมอาเซียน :: บทความพิเศษ : คำสัมภาษณ์ รองเลขาธิการ ก.พ. นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์...
 
 
 
     
 
© 2010 www.OCSC.go.th All rights reserved. Thailand Web Stat สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบของ ก.พ. โปรดติดต่อ 02-5471116, 02-5471329 ในเวลาราชการ
นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน ก.พ. หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์โปรดติดต่อ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร 02-5471908