ข่าวประชาสัมพันธ์
 

กำลังจะเปิดสอบภาค ก ปี 2563 ติดตามได้ก่อนใครที่ Mobile App. "JOB OCSC" ดาวน์โหลดฟรี
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี พ.ศ. 2563 กำลังจะเปิดสอบเร็วๆ นี้ ทุกท่านสามารถเตรียมตัวและติดตามข่าวได้อย่างฉับไวผ่านช่องทาง Mobile App "JOB OCSC"

ปีนี้ การสอบ ภาค ก. ทั้งแบบการสอบประจำปี (Paper & Pencil) และ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Computer) ประมาณการ ดังนี้
- ประกาศรับสมัครฯ จะประกาศได้ภายในเดือนมกราคม 2563 ทั้ง 2 ประกาศ (ประกาศรับสมัครฯ แบบ Paper & Pencil และประกาศรับสมัครฯ แบบ Computer)
- ระยะเวลาเริ่มรับสมัคร ทั้งแบบ Paper & Pencil และแบบ Computer รับสมัครประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2563

***ผู้สนใจสมัครสอบภาค ก. ปีนี้ ต้องติดตามและศึกษารายละเอียดเงื่อนไขของประกาศรับสมัครสอบทั้ง 2 แบบ***

หมายเหตุ เพื่อให้รู้ข่าวการสมัครสอบ ภาค ก. ปี 2563 นี้ ก่อนใคร โปรดติดตั้ง Mobile Application "JOB OCSC" ไว้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน ดาวน์โหลดฟรีทั้ง Android และ iOS
   
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mail พิมพ์ข่าวนี้