รายละเอียดประกาศ
 

กรมควบคุมโรค
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://https://ddc.moph.go.th/dhrm/news.php?news=11192&deptcode=dhrm&news_views=2
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 1 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม (สถาบันบำราศนราดูร)
  หน่วยงาน : กรมควบคุมโรค
  วันที่เริ่ม : วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 62 คน  
1