สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ประกาศเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ประกาศเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ รายละเอียดคลิกที่นี่
พิมพ์ข่าวนี้