สอบภาค ก. ปี 2567 กำลังจะมาแล้วว เตรียมตัวกันให้พร้อม !!

สอบภาค ก. ปี 2567 กำลังจะมาแล้วว เตรียมตัวกันให้พร้อม !!
📍 โดยการ "กรอกข้อมูลล่วงหน้า" ก่อนสมัครสอบภาค ก. ปี 2567
(เพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดเวลาในวันสมัครสอบจริง)
ทั้งการสอบแบบ Paper & Pencil และ e-Exam
👉 ท่านสามารถกรอกข้อมูลล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2567
*หมายเหตุ: “การกรอกข้อมูลล่วงหน้า” เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้ผู้สมัครสอบไม่ต้องกรอกเอกสารจำนวนมากและลดระยะเวลาในวันสมัครสอบจริงเท่านั้น ***ยังไม่ใช่การสมัครสอบภาค ก.***
ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ้งวันรับสมัครสอบให้ทราบในโอกาสต่อไป
📍 โปรดติดตามประกาศและรายละเอียดการรับสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หรือ Facebook Page สำนักงาน ก.พ.พิมพ์ข่าวนี้