ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2567 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2567 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2566
มีทุนประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- ทุนเล่าเรียนหลวง
- ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ทุนกระทรวงการต่างประเทศ
- ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์
- ทุนรัฐบาลตามความต้องการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566
รายละเอียดตามเว็บไซต์ http://scholar2.ocsc.go.th
...
พิมพ์ข่าวนี้