ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 2566 (รอบ ก.พิเศษ) ของ กรมประมง กรมสรรพากร สป.มหาดไทย สป.ยุติธรรม และสนง.คกก.นโยบายที่ดินแห่งชาติ

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 2566 (รอบ ก.พิเศษ)
ของ กรมประมง กรมสรรพากร สป.มหาดไทย สป.ยุติธรรม และสนง.คกก.นโยบายที่ดินแห่งชาติ

👉🏻 ดูรายชื่อผู้สอบผ่านได้แล้ววันนี้!! ที่ https://job2.ocsc.go.th หรือ https://ocsc7.thaijobjob.com/202307/index.php
👀 ท่านสามารถดูคะแนนสอบได้ในวันที่ 18 ก.ย. 66
🔸 ทั้งนี้ ท่านสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านได้ เมื่อส่วนราชการที่ท่านสมัครสอบ ได้ตรวจสอบแล้วว่าท่านมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบของส่วนราชการนั้น ๆ  และได้แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว มาที่สำนักงาน ก.พ.
พิมพ์ข่าวนี้