คลิป VDO แนะนำ ก.พ. และ สำนักงาน ก.พ. เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

“ก.พ.” คือใคร… แล้ว “สำนักงาน ก.พ.” หล่ะคือใคร..? แตกต่างกันอย่างไร มีบทบาทหน้าที่อะไรบ้าง… คลิปนี้มีคำตอบ หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อ “สำนักงาน ก.พ.” กันมาบ้าง จากการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบภาค ก.) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ หรือการจัดสอบทุนรัฐบาลประเภทต่าง ๆ
พิมพ์ข่าวนี้