ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ก.พ. ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 20 ตำแหน่ง

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ก.พ. ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 20 ตำแหน่ง (อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2566

ผู้สนใจ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com
เลือกหัวข้อ "สมัครสอบออนไลน์"

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.
โทร. 02 547 1000 ต่อ 6314, 6321 หรือ 6333

พิมพ์ข่าวนี้