เตรียมตัวกันให้พร้อม 30 ม.ค. 66 รับสมัครสอบภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2566 (Paper & Pencil และ e-Exam)

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 (Paper & Pencil) 
และ
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 (e-Exam) 
 
เงื่อนไข** การสมัครสอบ ภาค ก ปี 2566 สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
ระหว่าง e-Exam หรือ Paper&Pencil ดังนั้น ขอให้ท่านศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนก่อนการสมัครสอบ
 
🟠 การสอบภาค ก แบบ Paper & Pencil เปิดรับสมัครสอบในระดับ ปวช. ปวท./อนุปริญญา/ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท
จำนวน 11 ศูนย์สอบทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 333,500 ที่นั่งสอบ

🟠 การสอบภาค ก แบบ e-Exam เปิดรับสมัครสอบในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท
จำนวน 18 ศูนย์สอบทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 186,158 ที่นั่งสอบ
 
✏️ ผู้สมัครสอบสามารถกรอกข้อมูลการสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ 
https://job3.ocsc.go.th
หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 Paper and Pencil และ e-Exam” 
 
🗓 ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 (เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป) จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม
(กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566)
(ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)
 
*กรุณาอ่านประกาศการรับสมัครสอบอย่างละเอียดได้ที่: https://job3.ocsc.go.th
 
📌 ทั้งนี้ ท่านสามารถ “กรอกข้อมูลล่วงหน้า” ก่อนการสมัครสอบภาค ก ปี 66
ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 มกราคม 2566 ทาง: https://job3.ocsc.go.th
(การกรอกข้อมูลล่วงหน้าไม่ใช่การสมัครสอบ)

พิมพ์ข่าวนี้