ประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกคนพิการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565
ระดับปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง (8 อัตราว่าง)
ระดับปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง (3 อัตราว่าง)
ผู้สมัครต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ
เปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6 - 19 มกราคม 2566
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้โดย คลิกที่นี่ และทาง ksb.bangkok.go.th

(กรณีที่เปิดอ่านข้อมูลไม่ได้ ให้กดปุ่ม ที่มุมขวาด้านบนของ App 
เพื่อเปิดข้อมูลกับ Browser ของอุปกรณ์แทน)
พิมพ์ข่าวนี้