ผู้สมัครสอบ ภาค ก (Paper&Pencil) ประจำปี 2565 ศูนย์สอบเชียงใหม่ โปรดทราบ

ผู้สมัครสอบ ภาค ก (Paper&Pencil) ประจำปี 2565 ศูนย์สอบเชียงใหม่ โปรดทราบ

เนื่องจากในวันที่ 20 พ.ย. 65 จังหวัดเชียงใหม่มีการจัดกิจกรรมหลายอย่าง เช่น รับน้องขึ้นดอย มช. คอนเสิร์ตเชียงใหญ่เฟส สอบเข้า รร. สาธิต มช. ฯลฯ ที่อาจส่งผลให้การเดินทางไม่สะดวก ดังนั้นขอให้ผู้สมัครสอบศูนย์สอบเชียงใหม่เผื่อเวลาเดินทางไปสอบอย่างน้อย 1.30 ชม. ก่อนสอบ
พิมพ์ข่าวนี้