อย่าลืมอัปโหลดรูปถ่าย!! สำหรับผู้สมัครสอบ ภาค ก (Paper&Pencil) ประจำปี 2565

ขอให้ผู้สมัครสอบ ภาค ก (Paper&Pencil) ประจำปี 2565
 
อัปโหลดรูปถ่าย
ภายในวันที่ 16 พ.ย. 65 เวลา 24.00 น. เท่านั้น
มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิเข้าสอบ


พิมพ์ข่าวนี้