แจ้งเตือน! อัปโหลดรูปถ่ายสำหรับผู้สมัครสอบ e-Exam 2565 ภายใน 30 มิ.ย. 2565 นี้ เท่านั้น

การอัปโหลดรูปถ่ายของผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 สามารถอัปโหลดได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นี้ เท่านั้น

กรณีผู้สมัครสอบไม่อัปโหลดรูปถ่าย จะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบเพื่อเข้าสอบได้

ไปที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th เลือก > การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 > อัปโหลดรูปถ่าย
พิมพ์ข่าวนี้