ประชาสัมพันธ์ การสอบข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565

กรุงเทพมหานคร เปิดสอบแข่งขันข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565
ระดับปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง (20 อัตราว่าง)
ระดับปฏิบัติการ 10 ตำแหน่ง (47 อัตราว่าง)
เปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2565
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้โดย คลิกที่นี่ และทาง ksb.bangkok.go.th
(กรณีที่เปิดอ่านข้อมูลไม่ได้ ให้กดปุ่ม ที่มุมขวาด้านบนของ App 
เพื่อเปิดข้อมูลกับ Browser ของอุปกรณ์แทน)
พิมพ์ข่าวนี้