อัปเดต!! การตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนการสอบภาค ก 2564 ทำอย่างไรบ้าง? มาดูกัน

ตรวจเช็คมาตรการการเข้าสถานที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ของจังหวัดที่ท่านสอบให้ครบถ้วน
(มาตรการของแต่ละศูนย์สอบอาจมีความแตกต่างกัน เนื่องจากเป็นไปตามมาตรการของจังหวัดนั้นๆ)

สามารถดูรายละเอียดได้ตามภาพด้านล่างนี้

** ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครสอบไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบ ไม่น้อยกว่า 1.5 ชั่วโมง เพื่อเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และตรวจเอกสารการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าบริเวณสนามสอบ

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ ภาค ก 64 ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. : http://job2.ocsc.go.th 
หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2564
 
พิมพ์ข่าวนี้