การอัพโหลดรูปถ่าย สำหรับการสอบภาค ก. ประจำปี 2564

ขอแจ้งเพื่อทราบ สำหรับผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564
กรุณาอัพโหลดรูปถ่าย เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

โดยเฉพาะผู้มีสิทธิสอบวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 นี้ ต้องอัพโหลดรูปถ่าย ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2565
(ระบบอัพโหลดรูปจะปิดระหว่างวันที่ 5 - 8 พฤษภาคม 2565)

และผู้มีสิทธิสอบวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 สามารถอัพโหลดรูปถ่ายได้ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 (ยกเว้นช่วงที่ปิดระบบอัพโหลดรูปถ่าย) สำหรับการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
 


(กรณีที่เปิดอ่านข้อมูลไม่ได้ ให้กดปุ่ม ที่มุมขวาด้านบนของ App 
เพื่อเปิดข้อมูลกับ Browser ของอุปกรณ์แทน)
พิมพ์ข่าวนี้