มาตรการการเข้าสถานที่สอบ การสอบภาค ก. ประจำปี 2564

📢 ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม

📌 เพื่อแจ้งมาตรการการเข้าสถานที่สอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แยกตามศูนย์สอบ
(สำหรับผู้ที่จะสอบในวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 และวันที่ 29 พฤษภาคม 2565)

รายละเอียดตามลิงก์: https://ocsc9.thaijobjob.com/ เลือกหัวข้อ ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม

❌ ผู้มาสอบที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการการเข้าสถานที่สอบ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถานที่สอบ!!

(*) ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบที่ตรวจพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ก่อนสอบ และไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ สามารถยื่นคำร้องเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ได้ 1 ครั้ง (กรุณาอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขให้ครบถ้วน)
 
(กรณีที่เปิดอ่านข้อมูลไม่ได้ ให้กดปุ่ม ที่มุมขวาด้านบนของ App 
เพื่อเปิดข้อมูลกับ Browser ของอุปกรณ์แทน)
พิมพ์ข่าวนี้