เตรียมตัวกันให้พร้อม 10 พ.ค. 2565 รับสมัครสอบ e-Exam ประจำปี 2565 จำนวน 105,174 ที่นั่งสอบ

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 (e-Exam) 
 
เงื่อนไข** การสมัครสอบ ภาค ก ปี 2565 สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
ระหว่าง e-Exam หรือ Paper&Pencil ดังนั้น ขอให้ท่านศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนก่อนการสมัครสอบ
 
🟠 การสอบภาค ก แบบ e-Exam เปิดรับสมัครสอบในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท
จำนวน 19 ศูนย์สอบทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 105,174 ที่นั่งสอบ
 
✏️ ผู้สมัครสอบสามารถกรอกข้อมูลการสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ 
หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565” 
 
🗓 ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 (เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป) จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม
(กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 1 มิถุนายน 2565)
(ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)
 
*กรุณาอ่านประกาศการรับสมัครสอบอย่างละเอียดได้ที่: https://job3.ocsc.go.th
 
📌 ทั้งนี้ ท่านสามารถ “กรอกข้อมูลล่วงหน้า” ก่อนการสมัครสอบภาค ก ปี 65 แบบ e-Exam
ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ทาง: https://job3.ocsc.go.th
(การกรอกข้อมูลล่วงหน้าไม่ใช่การสมัครสอบ)
 

 
(กรณีที่เปิดอ่านข้อมูลไม่ได้ ให้กดปุ่ม ที่มุมขวาด้านบนของ App 
เพื่อเปิดข้อมูลกับ Browser ของอุปกรณ์แทน)
พิมพ์ข่าวนี้