เชิญชวน "กรอกข้อมูลล่วงหน้า" ก่อนสมัครสอบภาค ก. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ปี 2565

เชิญชวน "กรอกข้อมูลล่วงหน้า" ก่อนสมัครสอบภาค ก. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ปี 2565
ผ่านทางเว็บไซต์ job3.ocsc.go.th
*โดยเปิดระบบให้เข้าใช้งานตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 65 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศแจ้งรายละเอียดการรับสมัครสอบภาค ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ปี 2565
ให้ทราบอีกภารในเดือน พฤษภาคม นี้ ผ่านทางเว็บไซต์ job3.ocsc.go.th

หมายเหตุ: “การกรอกข้อมูลล่วงหน้า” เป็นเพียงการอำนวยความสะดวก
ให้ผู้สมัครสอบไม่ต้องกรอกเอกสารจำนวนมากในวันสมัครสอบ

❌ ไม่ใช่การสมัครสอบภาค ก.(กรณีที่เปิดอ่านข้อมูลไม่ได้ ให้กดปุ่ม ที่มุมขวาด้านบนของ App เพื่อเปิดข้อมูลกับ Browser ของอุปกรณ์แทน)
พิมพ์ข่าวนี้