เตรียมกรอกข้อมูลล่วงหน้าก่อนการสมัครสอบภาค ก. ปี 65 (ไม่ใช่การสมัครสอบ)

เตรียมตัวกันให้พร้อม !!

"กรอกข้อมูลล่วงหน้า" ก่อนสมัครสอบภาค ก. ปี 65
ผ่านทางเว็บไซต์ job3.ocsc.go.th
*โดยจะเปิดระบบให้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 65 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศแจ้งรายละเอียดการรับสมัครสอบภาค ก ปี 2565
ให้ทราบอีกครั้งเร็ว ๆ นี้ ผ่านทางเว็บไซต์ job3.ocsc.go.th

หมายเหตุ: “การกรอกข้อมูลล่วงหน้า” เป็นเพียงการอำนวยความสะดวก
ให้ผู้สมัครสอบไม่ต้องกรอกเอกสารจำนวนมากในวันสมัครสอบ

❌ ไม่ใช่การสมัครสอบภาค ก. 

(กรณีที่เปิดอ่านข้อมูลไม่ได้ ให้กดปุ่ม ที่มุมขวาด้านบนของ App เพื่อเปิดข้อมูลกับ Browser ของอุปกรณ์แทน)
พิมพ์ข่าวนี้