ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564


ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564

(สำหรับผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 8 พฤษภาคม 2565)
อ่านประกาศได้ที่นี่ >>> http://job2.ocsc.go.th
แล้วคลิกเลือกหัวข้อ "การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2564"

ในส่วนของผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 จะประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 

สำหรับประกาศระเบียบเกี่ยวกับสอบภาค ก. 2564 และมาตรการ COVID-19 จะประกาศในวันที่ 29 เมษายน 2565

(กรณีที่เปิดอ่านข้อมูลไม่ได้ ให้กดปุ่ม ที่มุมขวาด้านบนของ App เพื่อเปิดข้อมูลกับ Browser ของอุปกรณ์แทน)
พิมพ์ข่าวนี้