ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564

ติดตามข้อมูลได้ที่ http://job2.ocsc.go.th และ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านประกาศ

(กรณีที่เปิดอ่านข้อมูลในนี้ไม่ได้ ให้กดปุ่ม ที่มุมขวาด้านบน เพื่อเปิดข้อมูลกับ Browser ของอุปกรณ์แทน)


 
พิมพ์ข่าวนี้