ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)

สำนักงาน ก.พ. ขอเลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย

จะประกาศกำหนดการสอบให้ทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ทางเว็บไซต์

ติดตามข้อมูลได้ที่ http://job2.ocsc.go.th และ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านประกาศ

(กรณีที่เปิดอ่านข้อมูลในนี้ไม่ได้ ให้กดปุ่ม ที่มุมขวาด้านบน เพื่อเปิดข้อมูลกับ Browser ของอุปกรณ์แทน)
พิมพ์ข่าวนี้