ประชาสัมพันธ์ การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน สถาบันวิทยาลัยชุมชน

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน จะดำเนินการสรรหา 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
ยื่นใบสมัครได้ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2564
ข้อมูลการสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม : 
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/16iO1NajWGG3b41nGgDn8wjaT5jnGp9ea
พิมพ์ข่าวนี้