ประชาสัมพันธ์ การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง สถาบันวิทยาลัยชุมชน

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง จะดำเนินการสรรหา 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง
ยื่นใบสมัครได้ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564
ข้อมูลการสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม : http://iccs.ac.th/recruitment_inside.php?jobs_id=171
พิมพ์ข่าวนี้