ทุนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษา ประจำปี 2565

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2565 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ทุนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษา ประจำปี 2565
ผู้มีสิทธิสมัคร คือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีขึ้นไป

คลิกที่นี่ >>> https://www.ocsc.go.th/scholarship/highschool

- รับสมัครตั้งแต่ 11 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2564
- กิจกรรมประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน 31 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2565
- ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน 2 - 3 เมษายน 2565

 

พิมพ์ข่าวนี้